Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD –TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND Tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và để thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017, ngày 30/8/2017 TAND huyện Đầm Dơi phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các bên đương sự đều có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm có lãnh đạo Tòa, Viện và Thẩm phán, Kiểm sát viên của hai đơn vị. Sau khi phiên tòa kết thúc, lãnh đạo TAND huyện Đầm Dơi đã tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm, thẳng thắng đánh giá các mặt ưu, khuyết điểm của Hội đồng xét xử, Thư ký, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án tại đơn vị trong thời gian tới.

Phiên tòa xét xử

Trương Minh Thịnh