Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; các đồng chí Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa, Phòng, Văn phòng thuộc TAND cấp tỉnh; lãnh đạo TAND các huyện, thành phố Cà Mau cùng Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Trần Trọng Nhân - Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau triển khai báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch 28/KH-TA ngày 12/01/2018 về thực hiện 14 giải pháp

Thực hiện Báo cáo số 38/BC-TA ngày 10/10/2017 của TAND tối cao về việc thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; trên cơ sở đặc điểm, tình hình tại đơn vị, TAND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-TA ngày 12/01/2018 (Kế hoạch 28) về thực hiện 14 giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử. Qua gần 05 tháng thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định về những nội dung của 14 giải pháp về: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và công tác đối thoại; Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại án; Tăng cường công tác kiểm tra việc xét xử; Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Với 14 giải pháp đã thực hiện và đạt những kết quả nhất định nêu trên, thì có 04 giải pháp được đánh giá là nổi bậc nhất, đó là: Công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và công tác đối thoại; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án.

- Về công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật

Ngay từ đầu năm, ngoài việc làm tốt công tác triển khai liên tục, thường xuyên các văn bản, Giải đáp, Nghị quyết của TAND tối cao, thì TAND tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể Hội thẩm nhân dân và cán bộ công chức Tòa án hai cấp, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ xét xử, giải quyết án; chương trình tập huấn còn được lồng ghép với giới thiệu chuyên đề về giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong người cán bộ Tòa án phải gần dân, học dân, hiểu dân… Các Thẩm phán ngoài việc nâng cao tinh thần tự nghiên cứu pháp luật, còn đổi mới cách nghiên cứu bằng cách vận dụng trí tuệ tập thể, đề xuất xử lý những vướng mắc kịp thời khi giải quyết án. Điển hình là đơn vị TAND huyện U Minh với cách làm sáng tạo là thường xuyên lựa chọn những điều luật mà các cá nhân trong đơn vị còn chưa thống nhất về cách hiểu, đưa ra tập thể thảo luận, trao đổi, tranh luận, có phản biện ý kiến, nhằm đi đến cách hiểu thống nhất, qua đó tạo được bước đột phá trong giải quyết các loại án kể cả về số lượng lẫn chất lượng (06 tháng đầu năm đã giải quyết tăng 101 vụ việc so với cùng kỳ).

- Về nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án:

Công tác kiểm tra các bản án, quyết định của Tòa án hai cấp được tăng cường, qua công tác kiểm tra, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án (KTNV&THA) đã ban hành văn bản rút kinh nghiệm trong việc viết bản án cả về nội dung và thể thức. Trong quá trình kiểm tra, có lưu ý đến việc xét xử cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền và án tạm đình chỉ. Tòa án huyện Đầm Dơi nổi trội với việc thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng viết bản án. Hằng tháng tổ chức đánh giá các bản án, quyết định của Thẩm phán, từ đó rút ra nhiều bài học cho Thẩm phán từ hình thức cho đến nội dung của các bản án, quyết định. Các Thẩm phán, Thư ký mạnh dạn đóng góp với nhau những lỗi mắc phải theo tố tụng, cách hành văn, lập luận … Qua đó mức độ sai lầm, thiếu sót từng bước được khắc phục.

- Về nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và công tác đối thoại

Qua 5 tháng, số vụ việc hòa giải thành là 1.046/2.753 vụ, việc (chiếm tỷ lệ 38%), số vụ án hành chính đối thoại thành công là 02/16 vụ (tỷ lệ 12,5%). Các Thẩm phán thực hiện nghiêm túc công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các loại án dân sự, hành chính. Điển hình, Tòa án huyện Đầm Dơi thực hiện việc tổ chức hòa giải ngoài trụ sở đối với những vụ án xét thấy bị đơn không phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng lại không chấp nhận đến Tòa án để hòa giải, xét xử (trường hợp này nếu tiến hành các thủ tục xét xử vắng mặt theo quy định thì mất nhiều thời gian, kinh phí).

- Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án

Tòa án hai cấp thực hiện tốt một số phần mềm ứng dụng mà TAND tối cao đã xây dựng; đã hoàn thành việc nối mạng trực tuyến từ phòng xét xử đến phòng làm việc của Chánh án Tòa án tỉnh. Khai thác tốt ứng dụng của hệ thống truyền hình trực tuyến của TAND tối cao để phục vụ tốt cho công tác hội, họp, tập huấn, rút kinh nghiệm... giữa Tòa án hai cấp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp sử dụng khá tốt phần mềm quản lý công việc (VIC), nhằm cập nhật kịp thời các ý kiến chỉ đạo, tài liệu nghiệp vụ…, ngoài ra còn tiết kiệm trong việc in ấn, phô tô tài liệu, văn bản... TAND tỉnh Cà Mau cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý nghiệp vụ TAND hai cấp tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý của Tòa án hai cấp. Trang Thông tin điện tử của Tòa án luôn được cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời về lịch xét xử, thông tin xét xử… nhằm hỗ trợ, thông tin kịp thời đến người dân về những quy định, quy trình, kết quả giải quyết án…

Trong kết quả đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, Hội nghị cũng nêu lên phương hướng tiếp tục thực hiện 14 giải pháp từ đây đến cuối năm, với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, người lao động của đơn vị. Để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng công tác xét xử, TAND tỉnh Cà Mau chọn giải pháp Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án” là khâu đột phá trong năm 2018, bởi giải pháp này mang tính trực tiếp nhất, khả thi và liên quan đến tất cả giải pháp còn lại, tạo sự đồng bộ để nâng cao chất lượng xét xử.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng nhấn mạnh: Để thực hiện tốt giải pháp này, vai trò của các Tòa, Phòng, Văn phòng thuộc Tòa án tỉnh, các đơn vị Tòa án cấp huyện và từng cá nhân thuộc TAND hai cấp đều rất quan trọng; ý thức cá nhân được nâng cao trong việc tự nghiên cứu, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ công tác; chất lượng đội ngũ công chức có chức danh tư pháp ngày càng phải được nâng cao; công tác lãnh, chỉ đạo phải luôn được chú trọng; công tác kiểm tra được tăng cường; công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện kịp thời; sự phối hợp giữa các đơn vị phải đồng bộ, hiệu quả. Từ đó, sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho việc thực hiện 14 giải pháp này.

Huỳnh Văn Út