Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, các đồng chí Chánh Tòa, Trưởng phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cùng các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Quý IV năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thụ lý 4.198 vụ, việc, đưa ra giải quyết 1.949 vụ, việc, đạt 46,4%, án còn lại 2.249 vụ, việc. Lượng án thụ lý ngày càng tăng đã tạo áp lực công việc rất lớn đối với Thẩm phán, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án. Tuy nhiên, toàn thể Thẩm phán Tòa án hai cấp đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án gắn với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân hai cấp làm tốt các mặt công tác thi hành án hình sự, công tác hành chính tư pháp, công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác tiếp công dân, quản lý, sử dụng tài chính…

Toàn thể đại biểu tại cuộc họp (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo rút kinh nghiệm quý III, IV của Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án nhằm thống nhất trong việc khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong công tác nghiệp vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Thanh Hùng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, quản lý của các lãnh đạo Tòa, Phòng, Văn phòng thuộc Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện trong việc chủ động triển khai xây dựng kế hoạch công tác quý I năm 2018 cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm đạt được hiệu quả, chất lượng cao trên các mặt công tác, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2018 trước thời gian quy định./.

Hồng Ý