Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị gần 200 cán bộ, công chức, thành phần tham dự có các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của Tòa án nhân dân hai cấp ở các điểm cầu truyền hình của Tòa án tỉnh và Tòa án 09 huyện, thành phố.

Trực tuyến ở điểm cầu Tòa án tỉnh Cà Mau

Hội nghị tập huấn vinh dự được nghe đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu, khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân cũng như các quy định về cách thức viết bản án, mẫu bản án, rút kinh nghiệm về những sai sót trong việc viết bản án, văn phong khi viết bản án, câu từ sử dụng trong bản án, văn bản, cách thức viết bản án…

Trong thời gian tập huấn, các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị với tinh thần hết sức nghiêm túc, tham gia đầy đủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao và các giảng viên, từ đó bổ sung thêm kiến thức, những kinh nghiệm quý báu về kỹ năng viết bản án. Qua tập huấn làm cho các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng viết án, chắc chắn rằng chất lượng viết án sẽ được nâng lên trong thời gian tới, phục vụ tốt yêu cầu cải cách tư pháp và việc công khai bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án.

Trực tuyến ở điểm cầu Tòa án huyện Ngọc Hiển

Phạm Thị Tú Anh