Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 777 điểm cầu, kết nối từ điểm cầu trung tâm TAND tối cao với các điểm cầu TAND cấp cao, Tòa án quân sự, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện. TAND tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị với hơn 175 đại biểu là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký ở điểm cầu của Toà án tỉnh và Toà án 9 huyện, thành phố.

Điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau

Hội nghị được nghe đồng chí Chu Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa triển khai về cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án và xây dựng Tòa án thông minh ở Trung Quốc, công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án… Từ những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng Nhà nước nói chung và xây dựng hệ thống Tòa án nói riêng, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc thúc đẩy, cải cách cơ cấu, tổ chức Tòa án như xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án tài chính, Tòa án liên quan đến sở hữu trí tuệ, Tòa án trí tuệ nhân tạo, cơ chế kiện toàn quản lý giám sát Thẩm phán là điều mà chúng ta quan tâm, nghiên cứu và học tập./.

Tú Anh

(Ảnh: Duy Linh)