Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc, tại điểm cầu Cà Mau có lãnh đạo TAND tỉnh; lãnh đạo các Tòa, Phòng trực thuộc, cùng toàn thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên …tại 9 điểm cầu các huyện, thành phố.

Điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Duy Linh)

Điểm cầu TAND thành phố Cà Mau (Ảnh: Minh Đát)

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018; Báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phát động thi đua năm 2018; đồng thời, Chánh án TAND tối cao quán triệt 14 giải pháp đã được triển khai tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2017 và đề nghị trong thời gian tới, TAND tối cao cần thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tố tụng, không bỏ lọt tội phạm; chấn chỉnh kịp thời các sai sót nghiệp vụ, hạn chế thấp nhất các bản án phải hủy, sửa, không để quá thời hạn giải quyết theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về xây dựng bộ máy tinh gọn; tăng cường chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thảo luận về 14 giải pháp tại TAND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Duy Linh)

Tiếp theo, sáng ngày 10/01 tại điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau dưới sự điều hành của đồng chí Hà Thanh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán Cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Hội nghị đã thảo luận về 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử và gửi báo cáo về TAND tối cao làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra trong năm 2018. Qua đó, TAND tỉnh Cà Mau cũng thống nhất chọn nhóm giải pháp “Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án” để tập trung thực hiện trong năm 2018.

                                                                                                            Yến Phương