Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 777 điểm cầu, kết nối từ điểm cầu trung tâm TAND tối cao với các điểm cầu TAND cấp cao, Tòa án quân sự, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện. TAND tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị gồm có Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký ở các điểm cầu của TAND tỉnh và TAND các huyện, thành phố Cà Mau.

Điểm cầu TAND tỉnh Cà Mau

Thẩm quyền của Tòa án trong xét xử (sơ thẩm và xét xử phúc thẩm) các vụ án hình sự được hiểu theo nghĩa rộng là nhiệm vụ, quyền hạn, và tránh nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Hội đồng xét xử khi tiến hành tố tụng (xét xử, giải quyết) các vụ án hình sự. Liên quan đến vấn đề này, BLTTHS năm 2015 có nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung rất quan trọng, đòi hỏi những người tiến hành tố tụng tại Tòa án nắm vững, tuân thủ nghiêm khi tiến hành tố tụng các vụ án hình sự.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa - Thẩm phán TAND tối cao triển khai chuyên đề về thẩm quyền của Tòa án trong xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015, bao gồm ba phần chính:

Phần 1. Nhiệm vụ quyền hạn của những người tiến hành tố tụng tại Tòa án, bao gồm các nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên.

Phần 2. Thẩm quyền của Tòa án trong xét xử sơ thẩm, bao gồm các nội dung: Thẩm quyền xét xử của Tòa án; Thẩm quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; Thẩm quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung; Thẩm quyền tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; Giới hạn của việc xét xử.

Phần 3. Thẩm quyền của Tòa án trong xét xử phúc thẩm, bao gồm các nội dung: Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm; Đình chỉ xét xử phúc thẩm; Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm; Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm.

Tại Hội nghị, các đơn vị đặt ra nhiều câu hỏi để cùng trao đổi, thảo luận và được đồng chí Bùi Ngọc Hòa giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các Toà án trong quá trình xét xử, qua đó đã giúp cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND hai cấp tỉnh Cà Mau nhận thức sâu sắc và áp dụng chính xác những quy định mới của pháp luật khi giải quyết án. /.

Tú Anh

(Ảnh: Duy Linh)