TAND hai cấp tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị với gần 200 đại biểu là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, ở các điểm cầu truyền hình của Tòa án tỉnh và Tòa án 09 huyện, thành phố.

Điểm cầu Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau (Ảnh Duy Linh)

Hội nghị được vinh dự nghe PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao truyền đạt chuyên đề về “Những nội dung sửa đổi lớn và những điểm mới trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 2015” và “Những nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của Bộ luật Hình sự năm 2015”. Đồng thời, Hội nghị cũng sẽ được nghe các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao, các chuyên gia đến từ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp truyền đạt các chuyên đề về “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và những vấn đề cần quan tâm khi xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015”, Chuyên đề “Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội xâm phạm sở hữu và Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”, Chuyên đề “Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội phạm về môi trường và Chương các tội phạm về chức vụ”, Chuyên đề “Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”.

Qua hai ngày tập huấn đã giúp cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND hai cấp tỉnh Cà Mau nắm rõ hơn về những điểm mới, những nội dung sửa đổi của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm áp dụng tốt hơn khi Bộ luật có hiệu lực (từ ngày 01/01/2018).

Đại biểu tham gia thảo luận tại đơn vị (Ảnh Duy Linh)

Phạm Thị Tú Anh