Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo TAND tỉnh, các đồng chí Chánh Tòa, Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Đại diện Đảng ủy, Đại diện đoàn thể thuộc TAND cấp tỉnh và các đồng Chánh án, Thẩm phán TAND các huyện, thành phố Cà Mau. Đồng chí Hà Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình giải quyết án của tháng 8, cụ thể TAND hai cấp thụ lý 3.000 vụ, việc; giải quyết 772 vụ, việc; còn lại 2.228 vụ, việc; áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: thụ lý 05 hồ sơ, giải quyết 02 hồ sơ, còn lại 03 hồ sơ đang xem xét giải quyết. Tòa án hai cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa nên hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định, có căn cứ và đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại, xét xử lưu động, đặt biệt là thực hiện xét xử lưu động đối với án dân sự của Tòa án huyện, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, công tác thi hành án hình sự, công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, tin học vào hoạt động cơ quan…

Tại Hội nghị, Ban cán sự đảng tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải pháp trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 458-KH/BCS ngày 26/5/2017 của Ban cán sự đảng TAND tối cao về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TAND giai đoạn từ nay đến năm 2021 và thông qua dự thảo Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức TAND hai cấp tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến năm 2021.

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Hà Thanh Hùng nhấn mạnh TAND hai cấp cần tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đặc biệt là giai đoạn kết thúc năm 2017 và tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác khác của Tòa án.

Đồng chí Hà Thanh Hùng kết luận Hội nghị (Ảnh: Duy Linh)

Phạm Thị Tú Anh