Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh Hùng – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán Cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Cà Mau; cùng với gần 50 cán bộ, công chức và người lao động thuộc TAND tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo nêu cụ thể kết quả đạt được trong năm về công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động…., BCH Công đoàn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, khó khăn của đoàn viên Công đoàn và phản ánh kịp thời đến Lãnh đạo, công tác chăm lo cho đoàn viên luôn được Công đoàn và lãnh đạo đơn vị quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, từ đó nêu lên phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị cũng đã thông qua các báo cáo về thu, chi tài chính của Công đoàn năm 2018, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn năm 2019; báo cáo kết quả công tác năm 2018, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tại TAND tỉnh Cà Mau năm 2019; Thông báo phân công nhiệm vụ của từng thành viên lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau, Thông báo phân công nhiệm vụ của các Tòa chuyên trách và Bộ phận giúp việc thuộc TAND tỉnh Cà Mau; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2018 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của TAND tỉnh Cà Mau.

Qua đó, công chức, người lao động đã có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới sâu sắc đối với các văn bản dự thảo của Công đoàn cơ sở và của TAND tỉnh Cà Mau.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, đóng góp ý kiến thẳng thắn của cán bộ, công chức và người lao động, thay mặt Lãnh đạo cơ quan, đồng chí đề nghị các Chánh tòa, Trưởng phòng, Chánh văn phòng phải phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên thuộc đơn vị mình quản lý, đồng thời đồng chí nhấn mạnh năm mới với nhiệm vụ mới, toàn thể công chức, người lao động cùng chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tú Anh

(Ảnh Duy Linh)