Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ra thông báo anh Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1976 (là con ruột của bà Trần Thị Tám). Nơi cư trú trước khi bị thiên tai: Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Anh Nguyễn Văn Lượm gặp thiên tai vào năm 1997 (cơn bão số 5) và thiên tai đã chấm dứt nhưng cho đến nay không có tin tức gì xác thực là anh Lượm còn sống. Hiện nay anh Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1976 ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau – Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để giải quyết việc bà Trần Thị Tám yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Lượm là đã chết.. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của anh Lượm, thì Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu của bà Tám yêu cầu tuyên bố anh Lượm là đã chết.