Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ra thông báo cho anh Đặng Văn Núi – Sinh năm: 1976. Nơi cư trú cuối cùng: số 221/67, Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Anh Đặng Văn Núi bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2003 cho đến nay không rõ tin tức. Nay anh Núi đang ở đâu hoặc người nào biết được tin tức của anh Núi, phải liên hệ ngay với Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo địa chỉ: số 81, đường Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để giải quyết việc chị Lê Thị Màu (là vợ anh Núi) có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tuyên bố anh Đặng Văn Núi mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng để từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức của anh Đặng Văn Núi thì Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ giải quyết việc dân sự trên theo quy định của pháp luật.