Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ra thông báo cho chị Phan Thị Thúy Hằng – Sinh năm: 1988. Nơi cư trú cuối cùng: số 133A/13, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chị Phan Thị Thúy Hằng bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 21 tháng 12 năm 2013 cho đến nay không rõ tin tức. Nay chị Phan Thị Thúy Hằng đang ở đâu hoặc người nào biết được tin tức của chị Hằng thì liên hệ ngay với Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo địa chỉ: số 81, đường Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để giải quyết việc anh Nguyễn Minh Trí – Sinh năm: 1988 – Địa chỉ: số 133A/13, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (là chồng chị Hằng) có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tuyên bố chị Phan Thị Thúy Hằng mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng để từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Phan Thị Thúy Hằng không liên hệ hoặc không có tin tức gì về chị Phan Thị Thúy Hằng thì Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.