Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

Tấm gương điển hình

Sau một năm triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, công chức, nhân viên ngành Tòa án, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong cán bộ công đoàn viên. Một trong những tấm gương nổi bật đó là đồng chí Nguyễn Dân An, Nhân viên bảo vệ Tòa án nhân dân huyện Năm Căn.

LIÊN KẾT WEBSITE