Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý

Học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính đảng tỉnh Cà Mau về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sáng ngày 19/5/2022.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã triển khai và đạt những kết quả nhất định, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 25/6/2021, TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Họp giao ban Quý II năm 2021 nhằm đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý II, đề ra chương trình công tác quý III, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, qua đó biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
Thiết thực chào mừng 129 năm kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác với chủ đề: “Bác Hồ từ những câu chuyện kể”.
Ngày 19/5/2019, nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân”.
Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 31/7/2018 của Ban thường vụ Thành ủy Cà Mau về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Chiều ngày 18/5/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hằng năm, vào dịp Kỷ niệm sinh nhật Bác, mỗi chúng ta tự suy ngẫm mình đã học được gì ở tấm gương, đạo đức, phong cách của Người? Dù là việc nhỏ nhất, để tự rèn luyện mình ngày một hoàn thiện hơn. Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về đức tính “Tiết kiệm thời gian” của Người:
Không chỉ kêu gọi toàn dân tập thể dục, Bác Hồ còn là một tấm gương sáng về tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe một cách tích cực.
Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau lấy ý kiến thống nhất cho kế hoạch phát động thi đua “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

LIÊN KẾT WEBSITE