Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua Chi hội đã tích cực tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật, các dự án Luật …. Đồng thời, Chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa, hòa giải với hàng chục nghìn lượt người tham gia. Qua đó, đã tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Đồng thời, Đại hội cũng xem xét, đánh giá báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban chấp hành Chi hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Luật gia Lê Xuân Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ qua và mong muốn Chi hội tiếp tục phát huy những thành tích, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Luật gia Lê Xuân Bình – Chủ tịch Hội Luật gia huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu Luật gia Liêu Chí Khanh giữ chức vụ Chi hội trưởng và Luật gia Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Chi hội phó Chi hội Luật gia Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chi hội trưởng Liêu Chí Khanh và Chi hội phó Huỳnh Trung Hiếu ra mắt tại Đại hội

                                                                                                                        Nguyễn Thành