Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những tiêu chí hàng đầu trong hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, thực hiện Kế hoạch số 484/KH-BVSTBPN ngày 23 tháng 7 năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án hai cấp đã tổ chức đo loãng xương và tư vấn sức khỏe cho 100/115 nữ công chức và người lao động Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau.

Công chức và người lao động nữ Tòa án hai cấp đo loãng xương

Thông qua kết quả của việc đo loãng xương, cán bộ nữ Tòa án hai cấp biết được bản thân có bệnh hay không có bệnh để kịp thời điều trị, đảm bảo có đầy đủ sức khỏe thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Có thể thấy đây là hoạt động quan trọng của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ là góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống Tòa án nhân dân.

Ngọc Huyền